0CECREDIT

Friday 4 May, 2018, 10:00 AM CEST (Berlin)

Other Timezones

Çene İlişkilerinin Dijital Kaydı

Doç.Dr. Altay Uludamar

Arcus Digma teşhis ve tedavide mandibuler hareketlerin elektronik olarak hızlı ve doğru tespit edilerek kayıdının yapılmasını sağlar.

Other Timezones

Please login or register

In order to view this webinar you need to login into your account. Don't have an account? You can create one for free.

Arcus Digma teşhis ve tedavide mandibuler hareketlerin elektronik olarak hızlı ve doğru tespit edilerek kayıdının yapılmasını sağlar.

Kayıtların artikülatöre veya CAD/CAM cihazlarına taşınmasıyla fonksiyonel restorasyonların yapımına olanak tanıyarak, diş hekiminin hasta başında ve diş teknisyenin laboratuvarında düzeltmelerle gereksiz zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olur.


Release date: Friday, May 4, 2018
Expiration date: Tuesday, May 4, 2021

Altay Uludamar

Doç.Dr. Altay Uludamar, 1966 Ankara doğumlu olup, 1983 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olmuştur.

1989 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı. Klinik ve bilimsel yeterlilik çalışmaları sonrasında 1992 yılında Londra

Üniversitesi, Eastman Dental Hospital, Protetik Diş Tedavisi Bölümünde başladığı programı 1993 sonunda Master derecesiyle bitirdi.

Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalından 2007 yılında ‘Zirkonyum Oksit Seramik Restorasyonlarda Farklı Yüzey Hazırlıklarının Kompozit Yapıştırma Simanının Bağlanmasına Etkilerinin İncelenmesi’ konulu tezle doktora derecesi aldı. 2012 yılında Doçent ünvanını almaya hak kazandı.

Klinik çalışmalarının yanında, Kapadokya Üniversitesi, Diş Protez Teknikerliği Meslek Yüksek Okulunun dental teknoloji ve protez eğitim programının kurulum ve yönetimini takiben, 2017-2018

dönemi için Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde, Uluslararası Dişhekimliği öğrencilerine İngilizce teorik ve pratik Protetik Diş Tedavisi dersleri vermektedir.

Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi ve sunumları bulunmaktadır. Özellikle estetik diş hekimliği alanında uygulamalı kurslar verip konuşmalar yapmakta olan Dr. Uludamar,

İstanbul Göktürk’te içinde eğitim salonu da bulunan multidisipliner Dentaldente Özel Diş Kliniğinin kurucu ortağıdır.

“Çene İlişkilerinin Dijital Kaydı” is co-sponsored by Tribune Group GmbH. Tribune Group GmbH is a recognized ADA CERP and AGD PACE provider.